Roundtable
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
MPT
64.302,72 -0,98 5.915.850
ZPOG
1.800,00 0,00 4.500.000
ALK
12.330,78 0,07 3.045.702
KMB
6.199,77 -0,05 2.678.302
RMDEN12
99,50 0,00 1.531.589
GRNT
950,00 -1,33 346.750
KVAS
15.520,00 -3,00 310.400
ZILU
167,00 -14,36 41.416
RZLE
15,00 25,00 4.500
SKOV
20,00 0,00 1.020
10.08.2020
Датум 10.08.2020
Вкупен промет-МКД 18.375.529
Официјален пазар 18.065.129
Редовен пазар 310.400
Блок трансакции 0
Трансакции 65
Капитализација котирани акции (МКД) 171.476.129.375
Добитници 2
Губитници 5
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 52,21 МКД     1 EUR = 61,69 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
MPT
64.302,72 -0,98 5.915.850
ALK
12.330,78 0,07 3.045.702
KMB
6.199,77 -0,05 2.678.302
GRNT
950,00 -1,33 346.750
MTUR
4.400,00 0,00 0
SBT
2.707,00 0,00 0
STB
1.070,23 0,00 0
TEL
318,00 0,00 0
TNB
17.400,00 0,00 0
TTK
1.300,00 0,00 0
10.08.2020
MBI10 4.253,55 -0,32% 10.08.2020 13:39:40 Мин.: 4.253,55 Макс.: 4.267,34
Пазарна капитализација (МКД) 110.175.984.409
Коефициент цена/добивка 11,04
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,35
OMB 133,02 0,00% 10.08.2020 08:09:46 Мин.: 133,02 Макс.: 133,02
Пазарна капитализација (МКД) 1.918.430.653
KBBaner3
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
RZLE 15,00 25,00
ALK 12.330,78 0,07
10.08.2020
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
ZILU 167,00 -14,36
KVAS 15.520,00 -3,00
GRNT 950,00 -1,33
MPT 64.302,72 -0,98
KMB 6.199,77 -0,05
10.08.2020
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
ALK 17.649.698.945 0,07
KMB 14.129.691.215 -0,05
MPT 7.226.468.279 -0,98
GRNT 2.917.808.150 -1,33
RMDEN12 239.406.671 0,00
10.08.2020
Шифра на ХВ Р/Е
ZPOG 2,56
KMB 7,73
MPT 8,25
GRNT 9,60
ALK 17,38
повеќе 10.08.2020
Шифра на ХВ Р/В
ZPOG 0,22
ZILU 0,29
GRNT 0,53
KMB 1,06
MPT 1,45
повеќе 10.08.2020
 1. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 10.08.2020 година...
 2. Билтен за месец јули 2020 година

  Во продложение билтенот за месец јули 2020 година
 3. Јавна опомена за котираното друштво АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје

  На седницата одржана на 18.06.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на...
 4. Јавна опомена за котираното друштво Стокопромет АД Скопје

  На седницата одржана на 09.03.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 5. Јавна опомена за котираното друштво Благој Туфанов АД Радовиш

  На седницата одржана на 18.06.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

Нема податоци

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен
  Во продолжение можете да ја преземете Понудата за преземање...
 2. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на....

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци