СеиНет
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
16.816,26 0,09 5.986.590
ALK
10.731,73 1,71 5.000.984
KMB
5.585,97 -0,20 3.714.673
MPT
67.188,50 1,05 3.225.048
GRNT
949,73 -0,03 2.424.655
STB
1.200,00 0,00 1.708.800
MTUR
5.305,51 0,10 519.940
GECT
500,00 0,00 399.500
GECK
500,00 0,00 380.500
TEL
300,00 0,00 170.100
20.09.2019
Датум 20.09.2019
Вкупен промет-МКД 36.116.970
Официјален пазар 23.953.470
Редовен пазар 0
Блок трансакции 12.163.500
Трансакции 86
Капитализација котирани акции (МКД) 173.340.228.285
Добитници 6
Губитници 3
Без промена 5
Девизни курсеви
1 USD = 55,55 МКД     1 EUR = 61,48 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
16.816,26 0,09 5.986.590
ALK
10.731,73 1,71 5.000.984
KMB
5.585,97 -0,20 3.714.673
MPT
67.188,50 1,05 3.225.048
GRNT
949,73 -0,03 2.424.655
STB
1.200,00 0,00 1.708.800
MTUR
5.305,51 0,10 519.940
TEL
300,00 0,00 170.100
OHB
6.100,00 0,00 0
TTK
1.450,25 0,00 0
20.09.2019
MBI10 4.168,90 0,55% 20.09.2019 13:59:21 Мин.: 4.136,93 Макс.: 4.168,90
Пазарна капитализација (МКД) 109.491.213.091
Коефициент цена/добивка 10,33
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,37
OMB 132,86 0,00% 20.09.2019 08:12:30 Мин.: 132,86 Макс.: 132,86
Пазарна капитализација (МКД) 2.790.504.618
Комерцијална
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
ALK 10.731,73 1,71
MPT 67.188,50 1,05
TKVS 5.350,00 0,94
BESK 8.200,00 0,13
MTUR 5.305,51 0,10
20.09.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
KMB 5.585,97 -0,20
OKTA 4.504,00 -0,11
GRNT 949,73 -0,03
20.09.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 28.751.634.000 0,00
STB 20.952.216.000 0,00
ALK 15.360.893.931 1,71
TNB 14.362.111.832 0,09
KMB 12.730.799.890 -0,20
20.09.2019
Шифра на ХВ Р/Е
TNB 6,77
KMB 7,05
STB 7,63
MPT 9,77
TKVS 10,82
повеќе 20.09.2019
Шифра на ХВ Р/В
BESK 0,21
GECT 0,40
GRNT 0,57
TKVS 0,80
OKTA 0,85
повеќе 20.09.2019
 1. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
 2. Билтен за Август 2019 година

  Објавен е месечниот статистички билтен за Август 2019 година. Во продолжение линк од објавата
 3. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 12.08.2019 година...
 4. Известување околу начинот на објавување согласно член 166-б од ЗХВ

  Известување до акционерските друштва коишто имаат обврска за известување на јавноста согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност
 5. Билтен за Јули 2019 година

  Во продолжение линк до билтенот за месец Јули 2019 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци